hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close

ก(ล)างเมือง : ร้านแว่น (3 เม.ย. 61)

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

“แว่นตา” ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสำคัญของมนุษย์ที่มีพัฒนาการอันยาวนานนับพันปีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สังคมไทยได้รับนวัตกรรมของโลกชิ้นนี้ เข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในช่วงที่เริ่มทำการค้ากับตะวันตก ทว่าในยุคนั้นแว่นตาก็ยังเป็นเพียงของใช้ของชาวต่างชาติกลุ่มเล็ก ๆ หรือคนไทยชนชั้นสูงเพียงบางกลุ่มเท่านั้น หลังสงสงครามโลกครั้งที่สอง แว่นตาเริ่มเข้าถึงผู้คนในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น การวัดสายตาประกอบแว่น เริ่มกลายเป็นอาชีพและแพร่หลาย ช่างทำแว่นตาและร้านแว่นตาก็เริ่มขยายตัวในเมืองตามมา โดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นใน ย่านถนนมหาชัยหลังวังบูรพาภิรมย์ ปัจจุบันแว่นตากลายเป็นทั้งของใช้และเครื่องประดับที่ขาดไม่ได้ของหลาย ๆ คน ธุรกิจแว่นตามีผู้ประกอบกิจการมากมายทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ทั้งกิจการร้านแว่นขนาดเล็กริมถนน หรือตามตรอกซอกซอย หลาย ๆ ร้านจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดต่อไปให้ได้

ติดตามเรื่องราวของร้านแว่นเล็ก ๆ ใจกลางเมืองที่เผชิญการเปลี่ยนแปลง ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลาย 10 ปี แต่ก็ยังสามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ในรายการก(ล)างเมือง ตอน ร้านแว่น วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live
——————————————————-

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel ThaiPBS

ก(ล)างเมือง : ร้านแว่น (3 เม.ย. 61)

https://www.youtube.com/watch?v=gzRiqL109qE

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply