hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close

ร้องศูนย์ดำรงธรรม

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

ทหารเรือร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมพังงากรณีโรงพยาบาลตะกั่วป่าฉีดยาแก้ปวดจนเท้าไร้ความรู้สึก


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Thailand Report

ร้องศูนย์ดำรงธรรม

https://www.youtube.com/watch?v=6vPve37WZFk

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply