คุณแม่ตั้งท้อง ต้องรู้! เป็นโรคปริทันต์เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด : พบหมอมหิดล

ชี้ชัดว่าหญิงตั้งครรภ์และมีอาการโรคปริทันต์อักเสบ มีอัตราการคลอดก่อนกำหนดสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ปกติ แล้วเราจะป้องกันโรคปริทันต์อักเสบในหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างไร ? เมื่อตั้งครรภ์จะมีวิธีดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไร ? พบคำตอบจาก ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล#พบหมอมหิดล #โรคปริทันต์ #ตั้งท้อง #ตั้งครรภ์ #คลอดก่อนกำหนด

Read more