ลดน้ำหนักแบบ Ketogenic Diet จะกินอย่างไรให้ปลอดภัย ClipMU

คีโต หรือ Ketogenic Diet กลายเป็นกระแสวิธีลดน้ำหนักที่หลายคนทำ ท่ามกลางข้อสงสัยว่า กินแต่ไขมันแล้วจะลดไขมันได้ยังไง ลดน้ำหนักได้จริงหรือ จะมีผลข้างเคียงไหม และฯลฯ ไปฟังคำตอบจากหมอเอ๋ ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร อาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล #ClipMU #MahidolChannel #KetogenicDiet

Read more