ตามรอย…ศาสตร์พระราชา : Proud to be

ทำไม? ดร.ทัดทอง พราหมณี คนรุ่นใหม่อนาคตไกล ถึงได้ปฏิเสธการทำงานที่ได้ค่าตอบแทนมากมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วย้ายกลับมาทำไร่ ทำสวน ที่จังหวัดเพชรบุรี แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของ ดร.ทัดทอง คืออะไร ? ตัองติดตามรายการ Proud to be #ตามรอยศาสตร์พระราชา #MahidolChannel #Proudtobe

Read more