ทันตแพทย์ชุมชน : ปัญญาของแผ่นดิน

“หมอหนึ่ง” ทันตแพทย์คนเดียวของ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี หมอฟันจบใหม่ที่ต้องดูแลคนทั้งอำเภอ กว่า 10,000 ชีวิต!!!หมอหนึ่งจะแก้ไขปัญหาเด็กฝันผุทั้งอำเภอได้อย่างไรติดตามได้ใน ”รายการปัญญาของแผ่นดิน The Series” ช่องมหิดลแชนแนล#ปัญญาของแผ่นดิน #สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Read more

(1) นักสร้างหุ่นยนต์ : ปัญญาของแผ่นดิน

แม้ว่าจะถูกบริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่ยื่นขอเสนอชดใช้ทุนให้ 26 ล้านบาท แลกกับการไม่กลับมาเป็นอาจารย์ที่ประเทศไทย แต่นั้นก็ไม่สามารถหยุดความตั้งใจของ อ.จักรกฤษณ์ที่จะนำความรู้เรื่องวิศวกรรมชีวการแพทย์กลับมาพัฒนาประเทศลงได้ ติดตามเรื่องราวของนักสร้างหุ่นยนต์ที่สร้างผลงานในระดับโลก ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้ในรายการ ปัญญาของแผ่นดิน ตอน นักสร้างหุ่นยนต์#ปัญญาของแผ่นดิน #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #หุ่นยนต์ #มหิดลแชนแนล

Read more

มหิดลสร้างสันติ : ปัญญาของแผ่นดิน

เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ได้สร้างรอยแยกที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้กับชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ทีมมหิดล จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา คือกำลังสำคัญที่ลงพื้นที่ไปทำงานวิจัยและเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน โดยใช้ปัญหาเรื่องระบบชลประทานเป็นเครื่องมือให้ชาวบ้านไทยพุทธและไทยมุสลิมมาทำงานร่วมกันจนเกิดสันติสุขกลับคืนมา #ปัญญาของแผ่นดิน #ชายแดนใต้

Read more