หมอชนบท : ปัญญาของแผ่นดิน

“เพราะทุกปัญหา แก้ไขได้ด้วยปัญญา” คือคำพูดของคุณหมอบอย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ คุณหมอชาวไทย ที่ได้รับรางวัลสุขภาพระดับโลกจากองค์การอนามัยโลก เกือบ 30 ปีที่หมอบอยทำงานด้วยความทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ รณรงค์ผ่านโครงการมากมายเพื่อลดการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตของคนน่าน จนทำให้ จ.น่าน ถูกยกให้เป็น “เมืองต้นแบบด้านความปลอดภัย” ที่สามารถลดปัญหาการเจ็บ การตาย

Read more