คุณแม่ตั้งท้อง ต้องรู้! เป็นโรคปริทันต์เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด : พบหมอมหิดล

ชี้ชัดว่าหญิงตั้งครรภ์และมีอาการโรคปริทันต์อักเสบ มีอัตราการคลอดก่อนกำหนดสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ปกติ แล้วเราจะป้องกันโรคปริทันต์อักเสบในหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างไร ? เมื่อตั้งครรภ์จะมีวิธีดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไร ? พบคำตอบจาก ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล#พบหมอมหิดล #โรคปริทันต์ #ตั้งท้อง #ตั้งครรภ์ #คลอดก่อนกำหนด

Read more

โรคปริทันต์อักเสบ มีความสัมพันธ์กันกับคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวาน

โรคปริทันต์อักเสบ มีความสัมพันธ์กันกับคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงเป็น�โรคปริทันต์อักเสบ และมีโอกาสสูญเสียฟันสูงกว่าบุคคลทั่วไป การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกต้องคืออะไร ฟังคำตอบได้ กับ ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล#พบหมอมหิดล #โรคปริทันต์ #เบาหวาน

Read more