8 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV : พบหมอมหิดล

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มีมากมาย เช่น การใช้ห้องน้ำสาธารณะเสี่ยงติดเชื้อไวรัส HPV, การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้, การติดเชื้อไวรัส HPV ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น ความเชื่อต่าง ๆ มากมาย ถูกส่งต่อกันอย่างแพร่หลายใน Social Media ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างมาก

Read more