hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close

อ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าหลอกเก็บเงินค่าไฟร้านนวดแผนไทย #กาฬสินธุ์

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

เจ้าของร้านนวดแผนไทยถูกชายอ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าหลอกเก็บเงินค่าไฟ อ่านรายละเอียดข่าวได้ที่ www.kalasinnews.com


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel kalasinnews

อ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าหลอกเก็บเงินค่าไฟร้านนวดแผนไทย #กาฬสินธุ์

https://www.youtube.com/watch?v=NHR0DsvAsAs

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply