hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close
รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม

คลิปนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ออกจากงานก่อน อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ดูเพิ่มเติมได้ที่ ...

ถ้าเข้าใจคำว่าบริบูรณ์ เรื่องนี้จะง่ายขึ้นเยอะ "บริบูรณ์" หมายถึงครบถ้วนไม่ขาด (ไม่ขาดแม้แต่วันเดียว) =============================== บท/บรรยาย : ศราวุธ ...

สำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบคืน ผ่านช่องทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล แอปพิเคชัันไลน์ ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like ...

วานนี้ (4 พ.ค. 63) ประกันสังคมได้อนุมัติจ่ายเงินประกันการว่างงานเรียบร้อยแล้ว 326,000 คน จาก 1.1 ล้านคน ส่วนอีก 5 แสนรายที่เหลือ รอนายจ้างมารับรอง ...

#ข่าววันนี้#โควิด19#ประกันสังคม รับชมวีดีโอที่คัดสรรจากเรา https://bit.ly/31bYdfp ------------------------------------------------------------ ...

ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานฯ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ทางเว็บไซต์, ...

เปิดวิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน ...

หลังจากที่มีข่าวเรื่องรัฐบาลเตรียมคืนสิทธิแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพมาพักใหญ่ ล่าสุดคนที่ต้องการได้รับสิทธิประกันสังคม ...

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ด้วยนะคะ กรุณา กดติดตาม >> channel สํานักงานประกันสังคม ...

ยามวิกฤตของชีวิต ไม่ต้องห่วง กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมพร้อมเคียงข้างคุณ #กองทุนเงินทดแทน #ประกันสังคมสร้างสรรค์หลักประกันชีวิต ...