hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close


วางใจได้เมื่อใช้บริการที่ J&T Express ทุกสาขา เพราะเราได้จัดพื้นที่ให้ ลูก…

วางใจได้เมื่อใช้บริการที่ J&T Express ทุกสาขา เพราะเราได้จัดพื้นที่ให้ ลูกค้าทุกๆท่านเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยของ พนักงานและผู้ใช้บริการทุกท่าน เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Facebook jntexpressthailandHQ https://www.facebook.com/772765743070804/posts/1132186517128723

Read more