hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close


J&T Express ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 ซึ่งได้ส่งผลกระ…

J&T Express ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้การป้องกันและยับยั้งวิกฤตการณ์โลกระบาดดังกล่าวทุกคนในสังคมต้องร่วมด้วยช่วยกัน วันนี้พวกเราพนักงาน J&T Express ทุกคนได้ร่วมใจบริจาคชุดป้องกันเชื้อโรค ให้แก่ คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกผักแล้วได้เงิน เตรียมตัวให้พร้อม เล่นเกมส์แล้วได้เงิน มาแรงที่สุด นาทีนี้ สร้างรายได้

Read more